Powrót do strony głównej





Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UE w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu UE we Wrocławiu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH w Warszawie



Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych www.fundacja.edu.pl








Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)

prof. dr hab. Maciej Żukowski – przewodniczący
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – wiceprzewodniczący
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Celina Olszak
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie