Powrót do strony głównej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UE w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu UE we Wrocławiu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH w WarszawieFundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych www.fundacja.edu.pl
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)

prof. dr hab. Robert Tomanek
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Chochół - przewodniczący
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Rocki
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie